BOVELDERS


ALTERNATIEWE BOVELDER GENETIKA


Geskiedenis van KROMSPRUIT BOVELDERS

Aanvanklik was daar met Santa Gertrudis beeste op STORMHOEK geboer maar met die Santa Gertrudis Wêreldkongres wat in SA plaasgevind het, is die hele kudde verkoop.

VRUGBAARHEID en SUURVELD AANGEPAS!

Daar is toe op die BOVELDERRAS besluit.  Die BOVELDERS is ‘n maklike bestuurbare, suurveld aangepaste bees wat bestaan uit ongeveer 70% Tauricus en 30% Indicus tipe.  Met die verkope van die Santa Gertrudis kon vir elke 1 dier verkoop, 2 Bovelders aangekoop word – ‘n besluit wat ekonomiese sin gemaak het!  Die laaste beeste is aangekoop by Johannesburg Munisipaliteit toe hulle boerdery gestaak het.


ALTERNATIEWE BOVELDER GENETIKA

SO BEDRYF ONS DIE BEESBOERDERY:  Daar word jaarliks 500 verse en 150 bulkalwers teruggehou.  Die 500 verse word gepaar en alle verse (ongeveer 300!) wat binne 21 dae dragtig raak, nadat die bulle bygesit is in Junie maand, word teruggehou in die kudde.  Die volwasse

KROMSPRUIT BOVELDERS – SUURVELD AANGEPASTE DIERE WAT ENIGE PLEK IN SA SAL AANPAS!

koeie word gepaar in November, Desember en Januarie.  90%+ van die vroulike diere kalf in die eerste 60 dae na die bulle bygesit is!  Op sig self ‘n prestasie wat getuig van vrugbaarheid!  Die vroulike dier kudde word bestuur vir hulle hele lewe in hulle vyf onderskeie ouderdomsgroepe.  Seleksie is baie streng en enige dier wat “oorslaan” word uitgeskot.  Alle koeie word op 8 jarige ouderdom (na 5 kalwers) verkoop en het dus elke keer ‘n kalf gelewer in hulle produktiewe lewe.  Dus kan u die heel vrugbaarste koeie elke jaar bekom uit die KROMSPRUIT BOVELDERS kudde se jaarlikse Februarie veiling!

EEN VAN DIE UITSTEKENDE BULLE WAT AANGEBIED WAS OP ONS 38ste VEILING OP VRYDAG, 3 AUGUSTUS ’18.


In die KROMSPRUIT BOVELDER kudde is ‘n gebrek aan VRUGBAARHEID oor welke rede ookal, nie onderhandelbaar nie!


BULLE:  Bulle ondergaan die Veldbul SA se veldbultoets en alle bulle word een maal in die kudde gebruik.  Van die 80 bulle wat gebruik word, word die beste 50 op die jaarlikse Augustusmaand produksieveiling op Stormhoek verkoop word.  Hierdie ongevoerde, aangepaste, suurveld bulle sal werklik enige plek in SA goeie resultate lewer.  Hulle produseer van gras af!


Veilings word aangebied  om die diere te verkoop!


KUDDEGESONDHEID:  Dit word as baie belangrik geag en verskalwers word reeds Stam 19 geëent voor 6 maande ouderdom.  Entings sluit o.a. in:  Knopvelsiekte, Sponssiekte, Lamsiekte, Miltsiekte.  Scourguard word gespuit 60 dae voor kalwing.KROMSPRUIT BOVELDERS was al MOLATEK se BEESBOER van die JAAR!


KROMSPRUIT DOHNE-MERINO’S en BOVELDERS:  Waar GENETIKA en TELING gestalte gekry het in GETALLE!


MEER AS 600 VERSE… MET GETALLE KAN DAAR UITSTEKENDE SELEKSIE GEDOEN WORD!


FREDDY SCHMIDT en IAN GROBBELAAR (AFSLAER: VLEISSENTRAAL) BESKOU DIE VEILINGSBULLE.