RESULTATE VAN AFGELOPE VEILING

Ons gee graag TERUGVOERING oor ons afgelope veiling van

VRYDAG, 3 AUGUSTUS 2018

wat weereens ‘n groot sukses was!


ONTHOU:  Ons hou veilings om ALLE DIERE te verkoop!

Enige billike aanbod word aanvaar!


Foto onder:  Van links na regs:  Ian Grobbelaar (afslaer:  Vleissentraal), Mark Schmidt (Verkoper) en Knolkdhu Boerdery (Koper) lot nr 55 wat teen R28,000 verkoop is.


DRAGTIGE VERSE BEHAAL GEMIDDELD R17,750 en is aangekoop deur G. Gambly van Newcastle


Duurste 2 BULLE behaal R75,000 elk.  Die kopers was onderskeidelik PG Bothma van Frankfort en Koodoolake Voerkraal van Stella.  Die volgende 4 duurste bulle behaal elk R70,000.  Die gemiddeld oor 40 bulle is R48,500!


Dragtige kommersiële ooie geskandeer met tweelinge behaal R4,650 elk.  Die koper was Lihle Group (Pty) Ltd van Nelspruit.  Dragtige enkel geskandeerde ooie verkoop teen R4000 elk en die kopers was o.a. Van Zyl Boerdery van Amersfoort en J Hattingh van Warden.


Duurste RAM verkoop teen R28,000 aan Knolkdhu Boerdery van Chrissiesmeer en die volgende 2 duurste ramme behaal elk R23,000 en is aangekoop deur Rehu Boerdery van Kroonstad.  ‘n Uitstekende gemmiddeld van R14,800 stuk is behaal met ‘n 100% verkoopspersentasie!


STOETOOIE behaal R6,000.

‘n Baie tevrede Pa Freddy en Mark SchmidtKROMSPRUIT DOHNE-MERINO’S & BOVELDERS se volgende veiling is op:
VRYDAG, 8 FEBRUARIE 2019 TE STORMHOEK, MEMEL.


ONS TROTSE AFSLAERS FRANKFORT