WERKERSKORPS EN BESTUUR

Op KROMSPRUIT besef ons dat jy al die nodige bestuurshulp-middele  kan hê, MAAR as jy nie toegewyde, lojale personeel het nie, jy nie ‘n suksesvolle besigheid kan bedryf nie.  Die menslike potensiaal moet ontwikkel en ontgin word tot voordeel van alle partye betrokke.  KROMSPRUIT se Personeel neem eienaarskap en dit lei tot ‘n ongeëwenaarde samehorigheidsgevoel.  Die beste bewys hiervan is die uiters lojale THABO MONARENG (59 jaar oud) wat al vir meer as 23 jaar die skaapkudde uiters suksesvol hanteer het.  Thabo het in Oktober 2017 as gevolg van emfiseem afgetree.  Sy werk was sy passie, sy lewe en sy stokperdjie!  Hy is op alle veilings onder die Dohne Telers baie bekend maar kom steeds ten spyte van sy siekte getrou lamtyd “toesighou en raad gee” – sonder dat hy hoegenaamd versoek word daartoe.


BESTUUR:  MARK neem toenemend die bestuur van die totale boerdery oor maar Pa FREDDY is altyd beskikbaar om waardevolle raad en bystand te gee.  Klaswerk en seleksie is ‘n passie vir FREDDY wanneer daar met die skape en beeste gewerk word of ramme en bulle uitgesoek of aangekoop sou word.


FREDDY is getroud met SELMA, ‘n dame uit Duitsland.  Sy hanteer ‘n baie belangrike deel van die algemene kantoorwerk en is ook ‘n oudstudent van Stellenbosch.  MARK, die middelkind van Freddy en Selma, is getroud op 6 Mei 2017 met MARIZANNE ROELAND uit die Vrede distrik, meer spesifiek Ascent.  Sy het op ‘n plaas groot geword en het Sielkunde gestudeer by die Pukke.  Deeltyds doen sy berading by die Avond  Ouetehuis op Memel onder die bejaardes.  Sy is reeds ook gevestig en help met sekere boerdery kantoortake.   Sy verwag tans hulle eersteling!  Hulle bestuur die besigheid gesamentlik en hulle werkers is hulle kollegas op die plaas en word met waardigheid en empatie hanteer en bestuur.  Dit is baie duidelik in SCHMIDT BOERDERY se baie lae arbeidsomset.


FREDDY en SELMA het nog 2 seuns naamlik, DERICK, ‘n rekenaar ingenieur te Stellenbosch en HEINRICH, die jongste, ‘n besigheidsanalis te Durbanville.