BOERDERY AKTIWITEITE

STORMHOEK is geleë ongeveer 1,850 meter bo seespieël en ontvang ± 850 – 900 mm reën per jaar gedurende die maande September tot April.  Winters is koud en ryp kom voor vanaf ongeveer 20 April.  Soms sneeu dit ook.  Die weidings is suur en bergagtig met laagliggende dele.  STORMHOEK bestaan uit gemengde rooigras- en vleiveld.  Weidings se voedingswaarde is laag gedurende die wintermaande.

 

Ongeveer 20 September elke jaar word 80% van alle natuurlike bergweiding gebrand en word dit bewei tot aan die einde

DOELGERIGTE VOORBRANDE WORD VIR DIE VOORKOMING VAN ONBEHEERDE VELDBRANDE GAMAAK

van Junie die daaropvolgende jaar.  Die orige 20% van die bergweiding word op ‘n streng rotasie basis uitgespaar en word ook nie gebrand nie en dus “rus” ‘n gedeelte van die bergweidings elke 5 de jaar.  Die praktyk werk baie goed en weidings herstel voldoende.  Brand vind slegs plaas as die wind oos waai… weg van Natal af in die rigting van die Vrystaat.  Laerliggende weidings word slegs elke 5 de jaar gebrand.

VRUGBAARHEID en SUURVELD AANGEPAS!

‘n Beperkte Selektiewe Beweiding Stelsel word toegepas:  Dus word alle vee elke week na ‘n nuwe kamp toe geskuif.  Tropgroottes is ongeveer 100 vroulike diere elk.  In die somermaande word ‘n sout/ fosfaatlek gegee en in die wintermaande ‘n selfgemengde onderhoudslek.


VOERVOORSIENING:  ‘n Gedeelte Eragrostis is aangeplant, hoofsaaklik vir die

HERFS op STORMHOEK

voorsiening van voer.  Dit word jaarliks bemes in Oktober en word gesny en gebaal.  Die Eragrostis word hoofsaaklik vir die beesboerdery gebruik.  ‘n Gedeelte tef word ook jaarliks geplant, gesny en gebaal vir die ooie en lammers wat in lamkampies loop in Augustus elke jaar.  Ongeveer 30 ha kuilvoer word jaarliks gemaak waarvan slegs 50% opgebruik word elke jaar vir die ooie in die lamhokkies en lamkampies.  Die res word bewaar vir jare waarvoor dit nodig mag wees.


KONTANTGEWASSE:  Ongeveer 50% van die beskikbare lande word geplant met sojabone wat ook ‘n uitstekende oesresweiding gedurende die droeë wintermaande is.  Die orige 50% word met mielies geplant en die oesreste word ook deur die skape benut en daarna deur sekere groepe beeste.  ‘n Gedeelte van die mielies word teruggehou as veevoer.


OM OP TE SOM:  Daar is ‘n tipiese gemengde boerdery op STORMHOEK.  Die kontantgewasse bestaan uit die verbouing van mielies en sojas, die veegedeelte bestaan uit Dohne-Merino skape en Bovelder beeste en die kontantvloei word hoofsaaklik gegenereer uit die verkope en eie gebruik van die kontantgewasse sowel as die aanbied van 2 produksie-veilings per jaar in Februarie en Augustsus elke jaar.  Voervoorsiening is natuurlike weiding, oesreste, kuilvoer, eragrostis en tef wat aangevul word met die nodige lekke en ander ingekoopte bestanddele.