VORDERING OOR JARE

Sien die onderstaande SYFERS en GRAFIEKEĀ om die BESONDERE VORDERING van KROMSPRUIT DOHNE-MERINO’S oor etlike jare met die rasgemiddeldes te vergelyk – UITSTEKENDE redes en bewyse dat u BESLIS moet aandring op KROMSPRUIT DOHNE-MERINO TEELMATERIAAL! 


 

Bogenoemde SYFERS spreek vanself!