VOLGENDE VEILING

Ons volgende veiling is op

VRYDAG, 8 FEBRUARIE 2019

om 11:00 te

STORMHOEK, MEMEL.


Selekteer die hele skakel vir meer besonderhede:  https://www.youtube.com/watch?v=2z_0zejfgb8

(Bostaande VIDEO SKAKEL sal opgegradeer word sodra dit ontvang word teen DESEMBER 2018.  Bostaande is die afgelope veiling s’n).


Sien pamflet met besonderhede hieronder


English phamflet


KROMSPRUIT DOHNE-MERINO’S & BOVELDERS BIED VEILINGS AAN OM ALLE DIERE OP AANBIEDING TE VERKOOP – ENIGE BILLIKE AANBOD SAL ALTYD OORWEEG WORD!


JONG OOIE – GESINCHRONISEER EN GE-KI MET TOP KI RAMME.  OM OP TE SOM: 300 GESINCHRONISEERDE DRAGTIG GESKANDEERDE OOIE UIT LAMHOKKIES VIR LAMHOKKIES!

‘n GOEIE VOORBEELD VAN DIE TIPE RAMME WAT ONS OP ONS VEILING AANGEBIED.

EEN VAN DIE UITSTEKENDE KROMSPRUIT BOVELDER BULLE.