AFGELOPE VEILING

‘n Volgende generasie entoesiastiese opkomende DOHNE-MERINO TELERS & KOPERS op die afgelope veiling van 8 FEBRUARIE 2019:

Van links na regs:  BOTHATA en LIZZY MAHLALA en hulle seun NALA (kommersiële boer van Ladybrand).  Direk agter hulle staan IAN GROBBELAAR van VLEISSENTRAAL wat die veiling hanteer het.  Volgende is NATHI (Dohne-merino stoetboer van Belfast) en sy vrou THANDI MNYAKA, FREDDY SCHMIDT (Verkoper), LUKAS MLEKI (kommersiële boer van Memel), MARK SCHMIDT (Verkoper) en DAWID BOTHA (Koper van Frankfort).